De volkstuin onder de Duitse bezetting

"we mogen ons gelukkig prijzen dat wij er nog zoo betrekkelijk goed zijn afgekomen"
Dit is een website van Saskia van Praag
    Inleiding          Ondanks alles,     
     Ondanks droogte, somb're tijden,     
     Zag ik den volkstuin wondermooi.     
     Kon ze me opnieuw verblijden      
     En een diepe vreugd' bereiden     
     Met haar groen en bloementooi.     

     Nu het reizen is verboden     
     Of vermoeiend is en lang,     
     Komt het volkstuinpark u nooden     
     Om den vrijen tijd te dooden     
     En ge doet een goeden gang.     

     Want de stilte en de bloemen     
     Spreken van de eeuwigheid     
     En de dingen niet te noemen     
     Waarop mensen zich beroemen     
     En ook van een schooner tijd     


     Trudie Verdoner-Salomons     

 De bonden onder de bezetting 
Een markante figuur:
Tante Trudie
Documentatie
    Bronnen    
 Verwijzingen 
 Reageren? 
adres