Terug

Bronnen

 • Archief van de Bond van Volkstuinders in het Stadsarchief van Amsterdam, https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/,
  toegangsnummer 424, waaronder:
 • * Jaarverslagen Bond van Volkstuinders en Algemeen Verbond
 • * Tijdschrift De Volkstuin
 • * Notulen Bond voor Volkstuinders en Algemeen Verbond
 • * Notulen van jaarvergaderingen van Klein Dantzig
 • * Jaarverslag Klein Dantzig 1945
 • Toegangsnummer 161
 • * Knipsels Persverzameling Stadsarchief Catalogusnummer 161
 • Niels Wildschut, Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland: 1928 - 2012
 • Genealogische databanken in het Stadsarchief van Amsterdam en het Historisch Centrum Leeuwarden
 • Diverse krantenartikelen gevonden op delpher.nl
 • Oorsprong en ontwikkeling volkstuinwezen in Amsterdam, Lucas Jansen, L1.8.13, Uitgegeven t.g.v. het 50-jarig jubileum van de Bond van Volkstuinders, 1967.

 • Het illegale Parool van de Stichting democratie en media