Terug

De volkstuin onder de Duitse bezetting - Documentatie 
Notulenboeken en jaarverslagen
Klein Dantzig
 
Jaarvergadering Klein Dantzig
1 februari 1942
 
Verslag Dagelijks Bestuur AV
10 oktober 1941 pag 1
 
Verslag Hoofdbestuur BvV
2 november 1941 pag 2

 Het Illegale Parool 10 oktober 1941 +  bewijs van inlevering van metalen

 Jaarvergadering Klein Dantzig  23 juli 1945
 
Jaarverslag Klein Dantzig 1945