Bronnen

Archief van de Bond van Volkstuinders in het Stadsarchief van Amsterdamtoegangsnummer 424, waaronder:

  • * Jaarverslagen Bond van Volkstuinders en Algemeen Verbond
  • * Tijdschrift De Volkstuin
  • * Notulen Bond voor Volkstuinders en Algemeen Verbond
  • * Notulen van jaarvergaderingen van Klein Dantzig
  • * Jaarverslag Klein Dantzig 1945

Toegangsnummer 161:

  • * Knipsels Persverzameling Stadsarchief Catalogusnummer 161

Niels Wildschut, Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland: 1928 – 2012

Genealogische databanken in het Stadsarchief van Amsterdam en het Historisch Centrum Leeuwarden

Diverse krantenartikelen gevonden op delpher.nl

Oorsprong en ontwikkeling volkstuinwezen in Amsterdam, Lucas Jansen, L1.8.13, Uitgegeven t.g.v. het 50-jarig jubileum van de Bond van Volkstuinders, 1967.

Het illegale Parool van de Stichting democratie en media

In het tijdschrift van april 2018 van Ons Buiten is ook over deze tijd geschreven