Notulen

Hoofdbestuursvergadering van BVV op zondag 2 november 1941 aanvangende te 2 uur in Gebouw Krommeniestraat 21 te Amsterdam:

Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Mededeelingen
4. Wintercursussen
5. Uitbreiding compl
6. Rondvraag
7. Sluiting
6 leden HB afwezig. Boeijing (secretaris Algemeen Verbond) aanwezig.
Nieuwe vertegenwoordiger Amsterdam-Noord voor den Heer Weisz.
Zwart van Kweeklust weg.
De Bruijn voorzitter van Kweeklust.

Nieuw HB voor Kweeklust? de Bruijn uitnoodigen. Ingekomen brieven afgehandeld. Zaak Couwenberg, als het noodig is, nog op HB-vergadering behandelen.
Mededeelingen. Uilham Vertelt de Rijksaangelegenheid. Ambtenaar van Volkstuinen SS: Land. Verbond Landbouworganisaties. Duijser Persreferent.
Alle organen in Nederland onders…(?) den Haag. Ons Orgaan het beste en blijft als eenig Maandblad bestaan. Ons Maandblad heeft een neutraal standpunt. Alle organen op volkstuingebied opgenomen in ons orgaan.
Alle vereenigingen aansluiten bij het Land. Verbond. Niet georganiseerden moeten vereenigingen worden en aansluiten bij het Land. Verbond. Ons orgaan het eenigste Volkstuinblad met ingang van 1 December 1941.
Aansluiting Land. Verbond geen tijd bepaald. Soepelheid toepassen. Contributie zeer laag.
Eén landelijke organisatie voor het geheele land. Gewestelijke vergaderingen.
1. Georganiseerd zijn, zeer sterk geteekend(?)
2. de dwang

Discussie Tol (Klein Dantzig) bang één huisgezin twee tuinen. Vr(oegop) als maar niet ieder boven de 200 m2 komen.
X (kruis in de marge). Hoofdbestuur gaat met de gang van zake accoord.
Dus geen Rijkscommissaris naast ons.
1 november geen joden meer lid van den Bond. Wij zijn een niet economische vereeniging. Afd. jodencomplexen van plan te stichten door middel van Joodsche Raad (Asscher, Hartog) Joden moeten in 3 generaties (grootouders) jood zijn. Aparte jodencomplexen. Men vreest geen pachter(?) mogen zijn: Tot 1 jan ’41 (bedoeld wordt ’42) mogen de joden op de complexen blijven om de gelegenheid te hebben de groenten van de tuin te halen.
Alle Afdeelingen die niet aangesloten zijn, opgeven aan Boeijing
Amsterdam, 10 November ‘41
(getekend) G. Gerritsen
Secretaris

Terug