Naschrift

Gezien de ingrijpende maatregelen die de Bond zijn opgelegd – buitensluiting van joodse tuinders, opheffing van alle andere volkstuinverenigingen, verplicht lidmaatschap en censuur – is het opvallend dat uit de woorden van de bestuurders zoveel tevredenheid spreekt. De Bond zo goed als ongeschonden, de bezetter heeft er geen vat op gehad… De verdreven joden worden nergens bij name genoemd, ook niet in de tot nu toe geraadpleegde stukken van de afzonderlijke tuingroepen. Was het omdat ze toen al sinds eind 1941 geen lid meer waren? Kregen eventuele overlevenden bijvoorbeeld met voorrang een nieuwe tuin toegewezen?

Saskia van Praag, 2011